Svete maše z ljudstvom od 12.4. zopet dovoljene

Pogoji ostajajo enaki kot pred zaprtjem:

  • V cerkvi je lahko en vernik na 30 m2. Osebe iz skupnega gospodinjstva lahko zasedejo eno skupno mesto.
  • Še vedno je potrebna prijava za sodelovanje pri svetih mašah ob sobotah in nedeljah. Prijava za sodelovanje pri svetih mašah med tednom ni potrebna.
  • Tedenske maše so v Lučah ob 7. uri zjutraj, v Solčavi pa ob torkih in četrtkih ob 8. uri zjutraj.
  • Nedeljske maše so v Lučah ob sobotah ob 18. uri in ob nedeljah ob 8. in 11. uri, v Solčavi pa ob sobotah ob 17. uri in ob nedeljah ob 9:30 uri.
  • Prijava za sodelovanje pri sobotnih in nedeljskih mašah v Lučah je možna na telefonski številki: 041-887-513 (Tomi Vavdi), prijava za sodelovanje pri sobotnih in nedeljskih mašah v Solčavi pa na telefonski številki: 041-783-545 (Roman Selišnik).