Razpored svetih maš in župnijska obvestila od 20.09.2021 do 03.10.2021

torek 21.09. ob 08:00 h

četrtek 23.09. ob 08:00 h

nedelja 26.09. ob 09:30 h

torek 28.09. ob 08:00 h

četrtek 30.09. ob 17:00 h

petek 01.10. ob 17:00 h

sobota 02.10. ob 17:00 h

nedelja 17.10. ob 09:30 h

 

1. Na zahtevo škofov objavljamo: za vstop v cerkev morate na podlagi
veljavnih predpisov (po odloku Vlade in SŠK) izpolnjevati pogoje PCT.
VSTOP V CERKEV JE ZATO NA LASTNO ODGOVORNOST.
2. Verouk nadaljujemo v četrtek 23. septembra. Z veroukarji se
dobimo v cerkvi v Lučah po sledečem razporedu:
RAZRED: DAN IN URA
6. in 7. razred ČETRTEK, 23.9.2021 16.00 – 16.45
8. in 9. razred PETEK, 24.9.2021 16.00 – 16.45
Na prvem srečanju bomo imeli spokorno bogoslužje s sveto
spovedjo. Otrokom bomo razdelili tudi učbenike in delovne
zvezke. Prosimo, da otroci na prvo srečanje prinesejo s seboj
denar zanje.
3. Cenik za delovne zvezke in učbenike:
RAZRED: CENA DELOVNIKA: CENA UČBENIKA:
1., 2. in 3. razred 11,00 €
4., 5., 6. in 7. razred 6,50 € 8,50 €
8. in 9. razred 10,00 €
4. Verouk bo kasneje potekal na daljavo preko zoom-a. Z njim bomo
pričeli v tednu od 27. septembra dalje po naslednjem urniku:
RAZRED: KATEHET IN TERMIN:
1. razred Luče in Solčava Ana Kumer torek, 28.9.2021 15.30
2. razred Luče in Solčava Viki Košec ponedeljek, 27.9.2021 15.30
3. razred Luče in Solčava Ana Kumer torek, 28.9.2021 16.15
4. razred Luče in Solčava Viki Košec ponedeljek, 27.9.2021 17.00
5. razred Luče in Solčava Viki Košec torek, 28.9.2021 15.30
6. razred Viki Košec ponedeljek, 27.9.2021 16.15
7. razred Viki Košec torek, 28.9.2021 16.15
8. razred Viki Košec torek, 28.9.2021 17.00
5. Vse podrobnejše informacije glede verouka so objavljene tudi na
župnijski spletni strani: zupnija-luce.si .
6. V četrtek 23. 9. bo sveta maša zjutraj ob 8. uri zaradi spovedovanja.
7. V mesecu oktobru čistijo cerkev farani iz Solčave.