Razpored svetih maš in župnijska obvestila od 18.10.2021 do 31.10.2021

torek 19.10. ob 08:00 h

četrtek 21.10. ob 17:00 h

nedelja 24.10. ob 10:00 h – MISIJONSKA NEDELJA

torek 26.10. ob 08:00 h

četrtek 28.10. ob 17:00 h

nedelja 31.10. ob 09:30 h – ŽEGNANJSKA NEDELJA

 

1. V zakristiji že lahko naročite pomnjenje za naše rajne.

2. S solčavskimi veroučenci od 1. do 5. razreda imamo v naši farni
cerkvi spokorno bogoslužje v torek 19. oktobra od 14.15 – 15. ure.
Ob 14.30 pa se nam pridružijo tudi učenci od 6. do 9. razreda.
3. Vse podrobnejše informacije glede verouka so objavljene tudi na
župnijski spletni strani: zupnija-luce.si
4. Duhovno – počitniški program za otroke od 5. do 11. leta starosti z
naslovom “Ustvarjeni, da ljubimo Boga”, bo v petek 29. 10. 2021 v
Domu duhovnih vaj v Logarski dolini. Prijavite se lahko sestri Andreji
na email: amartincic@gmail.com ali tel: 068 194 492.